محصولات قابل فروش آزمایشگاه ریزفناوری (MEMS)

 

 • انواع فتورزیست مثبت و منفی (Photoresist)
 • ویفر,ماسک,تارگت (Wafers, Raw masks, Targets)
 • مایع ظهور و زدایشگر فتورزیست (Photoresist  Developer/Remover)
 • کیت خنثی کننده اسید و باز هنگام پاشش بدون آب (Spill Kit)
 • زدایشگر طلا , کروم , ……..(Gold, Cr,…..Etchant)
 • رزینهای غیر متعارف برای پرینت سه بعدی (۳D Printing)
 • رنگبر سبز برای لایه های ضخیم رنگ با قابلیت بازیافت
 • دوده بر
 • ساخت و تولید صنعتی پاک کننده قوی سطوح بسیار کثیف
 • حلال و پاک کننده رنگ های صنعتی و چسب

محصولات شیمیایی شرکت رسا به دو دسته مختلف تقسیم میگردد:

 1. محصولات تخصصی و عمومی که توسط سایر تولید کنندگان تهیه می گردد.
 2. محصولاتی که توسط بخش تحقیق و توسعه شرکت رسا تهیه و تولید میگردد.

محصولات تخصص و عمومی مجموعه عبارتند از :

 • مواد شیمیایی از قبیل:  (مواد ارگانیک(آلی),اسیدها و بازها,سایر مواد معدنی ( نمک ها, مواد خام…))
 • انواع فتورزیست های مثبت و منفی
 • انواع ویفر,ماسک خام, تارگت
 • انواع آغازگرهای نوری
 • آنواع مواد افزودنی و Surfactants

محصولاتی که در واحد تحقیق و توسعه شرکت رسا ساخته و به تولید رسیده اند عبارتند از :

 • مایع ظهور و زدایشگر فتورزیست
 • زدایشگر طلا, کروم, ……….
 • کیت خنثی کننده اسید و باز هنگام پاشش بدون استفاده ازآب
 • رزینهای غیر متعارف برای پرینت سه بعدی
 • رنگبر سبز برای لایه های ضخیم رنگ با قابلیت باز یافت
 • انواع حلال, پاک کننده سطوح ……..