برخی از محصولات و خدمات

اخبار رسا

در رویداد برترین های دانش بنیان بخش کشاورزی که در 24 بهمن 1402 در خانه فناوری و نو آوری ایران برگزار شد از ۴ محصول دانش بنیان این حوزه با حضور آقایان دهقانی فیروزآبادی معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و محمد علی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی رونمایی شد که دومین محصول رونمایی شده بلوس الکترونیکی بود که به همت شرکت دانش بنیان ریز سامانه های سبز آینده(رسا) تولیده شده است.بازار بالقوه این محصول درسال ۸۳ میلیون قطعه و میزان فروش آن ۱ میلیون قطعه برآورد شده است.این محصول هزینه های دام را تا ۵۰ درصد کاهش میدهد

تگ گذاری 10 هزار راس گوسفند

تگ گذاری 23 هزار راس شترمرغ

تگ گذاری الاغ شیری برای اولین بار در ایران

تگ گذاری 500 عدد ماهی قزل آلای رنگین کمان