فضای رقابتی امروزه و بالا رفتن انتظار مشتریان باعث شده تا تولید کنندگان به فکر تولید محصول با کیفیت بالاتر و قیمت تمام شده پایین تر باشند. این کار بدون شناسایی خودکار اشیا، پرسنل، دام و تجهیزات و داده برداری لحظه به لحظه از وضعیت عملکرد آنها برای تصمیم گیری آنی توسط مدیریت ممکن نیست. ثبت داده ها باید بدون دخالت انسان باشد و نیاز به سیستمی دارد که از طریق IoT، دوقولوی دیجیتال، شبیه سازی و واقعیت افزوده و در یک کلام انقلاب صنعتی چهارم، بتواند سیستم ها را به هم مرتبط (کارخانه متصل) و داده های ارزشمند جهت تصمیم سازی و افزایش بهره وری (تولید ارزان، مصرف انرژی کمتر، کیفیت بالاتر) ایجاد نماید. به همین دلیل شرکت ریزسامانه های سبز آینده حوزه اتوماسیون صنعتی و دامی را در اولویتهای نوآوری خود قرارداده است و راه حلهایی همراه با سخت افزار مورد نیاز جهت ایجاد صنعت هوشمند متصل ایجاد نموده است. سيستم پايش هوشمند از پنج قسمت جمع آوری داده، ارسال داده، آنالیز داده، تصميم سازی و نمايش داده تشکیل شده است.

 

اين سيستم در چهار حوزه کارخانه هوشمند، حمل و نقل هوشمند، انبار هوشمند و دامداری هوشمند قابل اجرا است.