اسكنر شرکت رسا جهت قرائت ميكروچيپ هاي تزريقي و تگ هاي RFID استفاده مي شود و بسته به نوع اسکنر می­تواند اطلاعات آنها را در خود ذخیره کند و يا به سرور ارسال نمايد. انواع اسکنرها عبارتند از: اسکنر به شکل افزونه موبایل , اسکنر پرتابل (برد کوتاه، برد بلند، برد متوسط)، اسکنر مجهز به بارکدخوان پلاک گوش، اسکنر هوشمند مجهز به سیم کارت و اسکنر ثابت. اسکنرها می توانند نقش مهمی در اتوماسیون دامداری و دامداری هوشمند ایفا کنند. پس از قرائت شناسه الکترونيکی، با اسکنر میتوان به پرونده دام به شکل برخط دست یافت و اطلاعات آن را ویرایش يا قرائت نمود. با اسکنرهای ثابت میتوان محل دام در هر بهاربند را مشخص، میزان شیردهی روزانه دام را ثبت، دامها را روزانه اتوماتيک توزين يا شمارش کرد. اسکنرهای هوشمند می توانند محل دام و دمای بدن آنرا در هنگام قرائت گزارش کنند.

 

 

 

                                       >