کد محصول: WG6000A

نام محصول: چشم شوی قابل حمل (Portable Eyewash)

 کاربری :شست و شوی مصدوم

ابعاد (ميلی متر): ۷۳۵×420×416

مشخصات :

ظرفیت مخزن(Lit)=30

دبی آبدهی (L/min) =60/16

زمان تخلیه مخزن(Time/min) =۱۸

تعداد در بسته (عدد):  1

وزن بسته (کیلوگرم): 8.5

کد محصول: WG7053F

نام محصول: دوش و چشم شوی ثابت

کاربری : شست و شوی مصدوم

ابعاد (سانتی متر): 210

جنس: فلزی

نوع بسته بندی: کارتن

تعداد در بسته (عدد): 1

وزن بسته (کیلوگرم): 12