به دلیل وجود تیم تحقیقاتی فرا رشته­ ای توانمند و وجود تجهیزات آزمایشگاهی منحصر به فرد، شرکت ریز سامانه های سبز آینده در قالب پروژه های تحقیقاتی به حل مشکلات صنایع مختلف کمک می­کند. این شرکت تاکنون با ایران خودرو، مپنا، فولاد مبارکه، گل گهر سیرجان، جهان فولاد و… قراردادهای تحقیقاتی منعقد نموده است. همچنین شرکت ریز سامانه های سبز آینده، به دانشجویان و محققان سرویسهای آزمایشگاهی و کارگاه های آموزشی ارائه می­دهد. شرکت ریزسامانه های سبز آینده در راستای توسعه توانمنديهای خود، پروژه های تحقیقاتی که منجر به تولید پيوسته يک محصول شوند را قبول و در برنامه کاری خود قرار می­دهد.

Micro-elctro-mechanical-system-MEMS-1024x576

امکانات آزمایشگاهی رسا