به دلیل وجود تیم تحقیقاتی فرا رشته­ ای توانمند و تجهیزات آزمایشگاهی منحصر به فرد، شرکت ریز سامانه های سبز آینده در قالب پروژه های تحقیقاتی به حل مشکلات صنایع مختلف کمک می­کند. این شرکت تاکنون با ایران خودرو، مپنا، فولاد مبارکه، گل گهر سیرجان، مگفا، جهان فولاد و… قراردادهای تحقیقاتی منعقد نموده است. همچنین شرکت به دانشجویان و محققان سرویسهای آزمایشگاهی و کارگاه های آموزشی ارائه می­دهد. پروژه های تحقیقاتی که منجر به تولید پيوسته يک محصول شوند در اولويت خواهند بود. سرويسها شرکت در اين راستا عبارتند از:

  • ساخت ماسک
  • لایه نشانی کندوپاش و الکتروشیميايي
  • میکروفلوئیدیک
  • لایه قربانی و شناور سازی: ساخت تیر، ديافراگم، جرم شناور

Micro-elctro-mechanical-system-MEMS-1024x576

امکانات آزمایشگاهی رسا