سامانه پایش هوشمند رسا با کمک به هوشمندسازی دام داری ها، به فعالان این عرصه کمک خواهد کرد تا کلیه رفتارهای مربوط به سلامت حیوانات مانند تغذیه، کیفیت آب و غذا، امنیت زیستی،سطوح بهداشتی را مورد نظارت قرار دهند و کار دامداران را در شناسایی مولدهای اصیل و ردیابی حیوانات تسهیل می کند.

پس از قرارگیری برچسب های هوشمند روی دام، با استفاده از این سامانه در بازه های منظم، گزارش ها از طریق موبایل یا شبکه های ارتباطی در اختیار دامدار قرار خواهد گرفت. این خدمات در پنج دسته هویت گذاری، پایش سلامت دام، شرایط دام (فحلی، میزان مصرف علوفه، میزان مصرف آب، زمان زایمان و بارداری) مکان یابی و پایش جابجایی استفاده می شود. پیش بینی می شود این خدمات باعث کاهش هزینه های پرورش دام، افزایش بهره وری و افزایش رقابت پذیری شود.

 

افزایش سود حاصل از عرضه مستقیم کالا

افزایش کیفیت محیط آبزیان

کاهش تعداد تلقیح ناموفق

کاهش سرقت دام

کاهش انتشار گاز متان

کاهش هزینه های پرورش دام

 

این سامانه همچنین موجب افزایش سلامت گوشت به دلیل حذف ورود دام های بیمار به چرخه گوشت و افزایش کیفیت گوشت به دلیل تحرک سنجی و خوراک دهی مناسب دام را فراهم خواهد شد.

مزایای استفاده از دامداری هوشمند

مشخص نمودن مولدهای اصیل
جلوگیری از سرقت
تشخیص میزان مصرف خوراک و آب
پایش سلامت دام و اعلام بیماری
اعلام بارداری و زمان زایمان
دسترسی به شجره و پرونده دام
پایش جابجایی دام (مکان یابی)

محصولات دامداری هوشمند

پابند/بالبند مرغ و طیور

پابند/بالبند مرغ و طیور

اين وسیله روی پا/بال طیور نصب می گردد. طراحی آن میتواند به گونه باشد که با رشد مرغ بزرگ می شود. اين وسیله نیز يک شناسه الکترونیکی به طیور تخصيص میدهد. قابلیت نصب تعداد محدودی سنسور دارد. به دلیل محدودیت ابعاد، هر نوع سنسوری را نمی توان روی آن گذاشت. برد تبادل داده آن حداکثر 50 سانتیمتر است. این وسیله می تواند با یا بدون باطری باشد…

اطلاعات بیشتر
پلاک گوش هوشمند

پلاک گوش هوشمند

پلاک گوش هوشمند روی گوش دام نصب میشود و علاوه بر هويت گذاری الکترونيکی، امکان نصب سنسورهای مختلف روی آن وجود دارد. مدل ساده آن تنها یک شناسه الکترونیک مانند میکروچیپ تزریقی است. از دیگر مزايای پلاک گوش نسبت به میکروچیپ تزریقی امکان قرائت شناسه با چشم است. همچنین برد تبادل داده آن می تواند بسیار بلندتر از میکروچیپ های تزریقی است…

اطلاعات بیشتر
میکروچیپ تزریقی

میکروچیپ تزریقی

میکروچیپ تزریقی که باعنوان Animal RFID  نیز شناخته می شود، ابزاری برای هويت گذاری و تخصيص شناسه الکترونیک يکتا به دام به خصوص دامهای کوچک است. تخصيص شناسه الکتريکی، گام اول در دامداری هوشمند است. میکروچیپ در بدن تزریق میشود و پس از تزریق امکان درآوردن آن به غیر از جراحی وجود ندارد. برد قرائت آنها کمتر از 10 سانتيمتر است. اين میکروچیپها نیاز به باطری ندارند…

اطلاعات بیشتر
ادوات تکمیلی

نرم افزار، Gateway و…

اطلاعات بیشتر
گان تزریق

گان تزریق

برای تزریق میکروچیپ های تزریقی، نیاز به ابزار تزریق است. گان تزریق کار تزریق میکروچیپ در تعداد زیاد دام به شکل سری را تسهیل می کند. میکروچیپ های ساخته شده به صورت تکی يا خشابی در داخل گان قرار می گیرند و در بدن جانور تزریق می گردند…

اطلاعات بیشتر
بلوس الکترونیکی

بلوس الکترونیکی

بلوس ابزار هوشمندی است که توسط دام بلعیده میشود. اين ابزار تنها برای دامهای دارای شکمبه قابل استفاده است. از نظر امنیت شبیه به میکروچیپ تزریقی است و تنها با جراحی قابل استخراج است. بلوس می تواند بعنوان هویت الکترونیکی استفاده شود…

اطلاعات بیشتر