مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.

شرکت رسا در نظر دارد تعداد ۷۰۰ عدد از ویفرهای سیلکونی (۴ اینچ کد ۲۱۰۰۰۰۳ و ۲۱۰۰۰۰۲) با قیمت مناسب ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و کوارتز(۱ اینچ کد ۲۱۰۰۰۱۵) با قیمت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مازاد (با مشخصات داخل جدول زیر) خود را به صورت یکجا  به صورت یکجا بفروش برساند. علاقه مندان جهت خرید می تواننداز روز شنبه الی ۴ شنبه در ساعت اداری (۸ الی  ۱۶) با شماره تلفن های ۶۴۵۴۵۴۳۷ یا ۶۶۴۸۹۳۰۰ تماس حاصل فرمایند.

 

کد کالا ابعاد نوع Type ضخامت
(µ)
مقاومت
ΩCM
جهت کریستال لایه اضافی ضخامت لایه اضافی  پولیش مبلغ
(ریال)
ارزش افزوده  مبلغ نهایی
 ۲۱۰۰۰۰۳ ۴ inch Silicon Wafer N-type 430 ۰-۱۰۰ 100  Single side  قیمت عمده ۱۰ دلار (فروش یکجا)
 ۲۱۰۰۰۰2 ۴ inch Silicon Wafer P-type 430 ۰-۱۰۰ 100  Single side
 ۲۱۰۰۰۰9 2 inch Silicon Wafer N-type 280 ۰.1-۱۰ 100  Double side  قیمت عمده 26 دلار (فروش یکجا)
 ۲۱۰۰۰۰7 2 inch Silicon Wafer N-type 300 1-۱۰ 100  Double side
 ۲۱۰۰۰11 2 inch Silicon Wafer P-type 225 0.1-2۰ 100  Double side
 ۲۱۰۰۰۰8 2 inch Silicon Wafer P-type 225 0.1-2۰ 100  Double side
 ۲۱۰۰۰12 2 inch Silicon Wafer P-type 300 5-۱5 100  Double side  قیمت عمده 35 دلار (فروش یکجا)
 ۲۱۰۰۰01 4 inch Nitride Wafer N-type 500 1-۱0 100 نایتراید ۲۰۰nm  Double side  قیمت عمده 180 دلار (فروش یکجا)
 ۲۱۰۰۰15 1 inch Fused Silica (کوارتز) 760  Double side  قیمت عمده 7 دلار (فروش یکجا)
 ۲۱۰۰۰04 4 inch Silicon Wafer N-type 430 0-100 100  Double side  قیمت عمده 70 دلار (فروش یکجا)
 22062 4 inch wafer single carrier box – جای مخصوص ویفر ۴ اینچ Ø۱۱۰ x 11mm  –