قلاده های هوشمند روی گردن، کمر یا دم دام نصب میشوند. به علت حجم مناسب، تمام قابلیت های بلوس را میتواند داشته باشد با اين مزیت که باطری آن ها قابل تعويض است و به راحتی بازيابی می شود. به دلیل آن که در بیرون بدن قراردارد، مانند پلاک گوش احتمال آسیب و تخریب دارد.