میخ RFID

اين المان مخصوص قسمت های چوبی مانند کندوی زنبور عسل، درختان يا خانه های چوبی پرندگان است.

از نظر مشخصات کلی شبیه به پابند طیور است. این وسیله می تواند دارای باطری یا بدون باطری باشد.

 

قلاده هوشمند

قلاده های هوشمند روی گردن، کمر یا دم دام نصب میشوند. به علت حجم مناسب، تمام قابلیت های بلوس را میتواند داشته باشد با اين مزیت که باطری آن ها قابل تعويض است و به راحتی بازيابی می شود. به دلیل آن که در بیرون بدن قراردارد، مانند پلاک گوش احتمال آسیب و تخریب دارد.

سامانه ارسال داده

انتقال داده به نرم افزار برای آنالیز و یا اعلام آلارم است.

 

اطلاعات بیشتر

اپلیکاتور بلوس

اپلیکاتور بلوس برای قرار دادن بلوس در دهان دام استفاده می شود.

اطلاعات بیشتر