نرم افزار پس از دریافت داده های سنسور آن را آنالیز کرده و بر اساس آن شرایط کارکرد موتور (تاریخچه) نحوه استفاده از موتور پیش بینی زمان خرابی و آلارم های تنظیم شده توسط اپراتور را اطلاع رسانی می کند.