کدمحصول:SPP104

نام محصول :پالت ضد ریزش
 کاربری : Poly Spill Deck پالت ضد ریزش
ابعاد (سانتی متر): 128*130*30
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر): 260
رنگ: زرد و سیاه
نوع بسته بندی: عدد
وزن هر عدد (گرم): 38000
تعداد در بسته (عدد): 1
وزن بسته (کیلوگرم): 38

کد محصول:SPP102

نام محصول :پالت ضد ریزش
 کاربری :Poly Spill Deck پالت ضد ریزش
ابعاد (سانتی متر): 67*131*45
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر):220
رنگ: زرد و سیاه
نوع بسته بندی: عدد
وزن هر عدد (گرم): 24
تعداد در بسته (عدد): 1
وزن بسته (کیلوگرم):24

کد محصول:SPP101

نام محصول :پالت ضد ریزش
 کاربری : Poly Spill Deck پالت ضد ریزش
ابعاد (سانتی متر): 66*130*15
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر): 80
رنگ: زرد و سیاه
نوع بسته بندی: عدد
وزن هر عدد (گرم): 17400
تعداد در بسته (عدد): 1
وزن بسته (کیلوگرم): 17.4

کد محصول:SPP012

نام محصول : رمپ پالت ضد ریزش
 کاربری : Poly spill Pallet Ramp رمپ پالت ضد ریزش
ابعاد (سانتی متر): 80*120*15
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر): توان تحمل فشار ۴۵۴ کیلوگرم
رنگ و نوع بسته بندی: سطح شیب دار جهت حمل آسان بشکه بر روی پالت مورد استفاده همراه پالت SPP101
وزن هر عدد (گرم): 20
تعداد در بسته (عدد): 1
وزن بسته (کیلوگرم):20

کد محصول:SPP001

نام محصول:رمپ پالت ضد ریزش
 کاربری : Poly spill Pallet Ramp رمپ پالت ضد ریزش
ابعاد (سانتی متر): 80*120*30
حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر):توان تحمل فشار ۴۵۴ کیلوگرم
رنگ و نوع بسته بندی: سطح شیب دار جهت حمل آسان بشکه بر روی پالت مورد استفاده همراه پالت های SPP102, SPP104
وزن هر عدد (گرم): 25
تعداد در بسته (عدد): 1
وزن بسته (کیلوگرم): 25