زمانی که یکی از کارکنان در معرض پاشش مواد شیمیایی خطرناک و آسیب زا قرار گرفت سریعترین اقدام به عنوان کمکهای اولیه پاشش آب با فشار می باشد.

استانداردهای ANSI/ISEA,2358. 1-2014 ناظر بر کارکرد تجهیزات شستشوی چشم و سایر نقاط بدن می باشند.

این تجهیزات باید حداقل ۱۵ دقیقه آب با فشار و حرارت مناسب را طبق استاندار های یاد شده تامین نمایند.

سرعت و نوع پاشش این تجهیزات طوری طراحی شده که رسیدن آب کافی با فشار را به سراسر بدن و نقاط آسیب دیده تضمین می نماید.

انواع تجهیزات:

تجهیزاتی که مشمول استانداردهای ANSI/ISEA,2358 می گردندهمگی نمونه هایی هستند که قابلیت تامین آب با فشار و حرارت مناسب و کافی را برای شستشوی چشم و پوست و نقاط آلوده شده را دارند. البته تجهیزات دیگری نیز وجود دارند که با ظرفیت کمتر (کمتر از ۱۵ دقیقه با فشار) طراحی و ساخته شده اند و برای موارد بسیار اضطراری و در جایی که تجهیزات اصلی در دسترس نیستند مناسب می باشند و به عنوان کمک به تجهیزات اصلی به کار می روند.

شستشوی اضطراری:

تجهیزات شستشوی اضطراری برای مواردی که احتمال آلودگی سراسر بدن توسط مواد مضر و خطرناک شیمیایی وجود دارد مناسب است.

این تجهیزات اگر به درستی نصب شوند می توانند آب کافی و با فشار را برای مدت زمان مناسب تامین نمایند.

زدودن آلودگی در این مدل از دستگاه ها با تامین حداقل ۱۵ دقیقه آب با فشار برای تمام بدن و به شکلی که فشار و توزیع آب در کوتاهترین زمان سر، تمام بدن، پهلوها و پاها را پوشش دهد، طراحی شده اند.

این تجهیزات استانداردهای ANSI/ISEA را کاملا رعایت می کنند.

سیستم شستشوی لوله کشی شده اضطراری:

این تجهیزات به طور ثابت و دائم به منبع آب لوله کشی شده متصل هستند و برای شستشوی اضطراری در مکان های مشخص و ثابت نصب شده اند.

این تجهیزات می توانند بر روی دیوار، کف و یا سقف تعبیه و نصب گردند.

سیستم شستشوی دارای منبع مستقل و همراه:

نوع دیگری از سیستم شستشوی اضطراری که دارای منبع آب مسنقل بوده و پس از هر بار مصرف باید مجدداً منبع آن پر گردد.

تجهیزات شستشوی چشم  (Eyewash Equipment)

جایگاه شستشوی چشم(Eyewash Station)

این تجهیزات محمولاً در محیط های صنعتی و مکان هایی که احتمال پاشش مواد و یا ذرات آسیب زا به چشم وجود دارد. نصب می گردند.

سیستم شستشوی چشم عموماً مقدار کافی مایع شستشو برای هر دو چشم را تامین می کند سرعت پاشش و فشار آن طوری طراحی شده که باعث آزار و ناراحتی استفاده کننده نمی گردد. این سیستم ها به دو شکل طراحی می شوند.


  1. سیستم شستشوی چشم متصل به مخزن لوله کشی شده(plumbed) : سیستم شستشوی چشم به مخزن حاوی مایع شستشو(آب و یا مایعات ضدعفونی کننده) از طریق لوله کشی متصل می گردد و تامین آب به مدت ۱۵ دقیقه و با حجم ۰٫۴gpm (4% گالن در دقیقه) برای هر بار استفاده را تضمین می نماید.این دستگاه ها از طریق قلاب یا تکیه گاه ها روی دیوار یا سقف نصب می گردد.این تجهیزات معمولاً شامل مخزن های جمع آوری قابل تعویض و یا اتصال از طریق لوله فاضلاب به چاه و قسمت تخلیه می باشند.


  2. سیستم مستقل و قابل حمل (self-contained) :تجهیزات اورژانسی شستشوی چشم مستقل همراه خود مخزن کافی و یا مایع شستشو را دارند و استفاده یکبار مایع به مدت ۱۵ دقیقه با فشار و سرعت مناسب را تامین می نمایند، مخزن های همراه این سیستم قابل تعویض بوده و بعد از هر بار استفاده تعویض می گردد.

    این سیستم طوری طراحی شده که با کمک از نیروی جاذبه و اتصالات خاص به سادگی برای مصرف کننده قابل استفاده می باشد.این تجهیزات را می توان بر روی میز، پایه و یا دیوار نصب نمود و یا برروی ارابه و گاری چرخدار قرار داد که برای حمل سریع و رساندن آن به محل بروز حادثه بسیار مناسب می باشد..