ردیف

 کد محصول  نوع بسته بندی + کاربری  ابعاد (سانتی متر)  حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر) رنگ نوع بسته بندی وزن هر عدد (گرم)

 تعداد در بسته (عدد)

وزن بسته (کیلوگرم)

عکس محصول

 1

 CP0001y

 Pad مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال

50*40

30

زرد

کیسه یا کارتن

40

 100

 4

2

CP0002y

 Pad مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال

 3*40*50

60

زرد

کیسه یا کارتن

 80

 100

8

 3

 OP0001W

 Pad مواد شیمیایی، حلال ها، مواد چرب

50*40

 30

 سفید

 کیسه یا کارتن

 40

100

4

 4

 OP0002W   Pad مواد شیمیایی، حلال ها، مواد چرب 3*40*50  60 سفید کیسه یا کارتن  80  100

8

5

SP04IR   Pad مخصوص روغن 3*40*50 80 سفید کیسه یا کارتن 60 100

6

 6

SP05IR رول کیلوگرم 880 سفید  کیسه کیلوگرم نامشخص نامشخص
 7  SP03IR کیت لوله ای Ø ۷X 80 10 آبی کیسه یا کارتن  1000 10

 10

 8

CS0001y Sock مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال  ۱۰۰ Ø ۶x  150 زرد کیسه یا کارتن 500 30  15
9  CS0002y Sock مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال ۱۲۰ Ø ۷٫۶x  200  زرد کیسه یا کارتن 950  20

 26.600

10

OS0001W Sock مواد شیمیایی، حلال ها، مواد چرب ۱۰۰ Ø ۶x  150  سفید کیسه یا کارتن  500  30  15
11  OS0002W  Sock مواد شیمیایی، حلال ها، مواد چرب  ۱۲۰ Ø ۷٫۶x  200 سفید کیسه یا کارتن  950 20

 26.600

 12

 SP02IR  کیسه (بالشتک)  20*20  10  آبی کیسه یا کارتن  500 20

 10

 13

 SCP001y Pillow مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال  5*35*35 150 زرد کیسه یا کارتن 500 30

 15

14

 SCP002y  Pillow مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال 5*45*45  200  زرد کیسه یا کارتن  950 20  26.600

15

 SOP001W Pillow مواد شیمیایی، حلال ها، مواد چرب 5*35*35  150 سفید  کیسه یا کارتن  500 30

 15

16 SOP002W Pillow مواد شیمیایی، حلال ها، مواد چرب  5*45*45 200 سفید  کیسه یا کارتن 950  20

26.600

 17  CSB0001y BOOM مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال Ø۱۲٫۵×۳۰۰  120 زرد کیسه 2000  4 8

18

OSB0001W BOOM مواد نفتی وروغنی، حلال ها، مواد چرب  Ø۱۲٫۵×۳۰۰  120 سفید  کیسه 2000  4  8

 19

SP01IR فله  – 30 پودر خاکی پاکت  1

 25

 20  WA810300 Safety Cabinet کابینت ایمنی  46*109*112 0 فلزی 100 1

 102

 21

ACP80002  Poly Corrosive Cabinet کابینت حلالها و مواد خورنده 58*93*91 0 پلی اتیلین  35.5  1  36
 22  WG7053F دوش و چشم شوی ثابت آزمایشگاهی 210 0 فلزی کارتن  92  1

120

23

 SPP101 Poly Spill Deck پالت ضد ریزش  66*130*15 80  زرد و سیاه  عدد 17400 1 17.4

براساس سفارش مشتری 

24  SPP102 Poly Spill Deck پالت ضد ریزش 67*131*45  220  زرد و سیاه عدد 24  1 24

براساس سفارش مشتری 

25

SPP104 Poly Spill Deck پالت ضد ریزش  128*130*30  260  زرد و سیاه  عدد 38000  1 38 براساس سفارش مشتری 
26 WG6000A Portable Eyewash چشم شوی قابل حمل ۷۳۵x420x416 Flow Speed / سرعت جریان آب ۲۶۰
Water Capacity 60/16=L/min (Flushing ۱۸ (Time/min
8500 1  8.5

براساس سفارش مشتری 

27

SPP001 Poly spill Pallet Ramp رمپ پالت ضد ریزش 80*120*30  سطح شیب دار جهت حمل آسان بشکه بر روی پالت  مورد استفاده همراه پالت های   SPP102 , SPP104 توان تحمل فشار ۴۵۴ کیلوگرم 25 1

25

 28 SPP012 Poly spill Pallet Ramp رمپ پالت ضد ریزش 80*120*15  سطح شیب دار جهت حمل آسان بشکه بر روی پالت  مورد استفاده همراه پالت  SPP101  توان تحمل فشار ۴۵۴ کیلوگرم  20 1 20