همیشه پیشگیری بهتر و باعث  صرفه جویی در وقت و هزینه می شود.

هنگام نگهداری بشکه ها و مخازن مواد و مایعات همیشه احتمال سوراخ شدن آنها و پخش مواد مایع شیمیایی در کارگاه یا آزمایشگاه وجود دارد. جمع کردن مواد پخش شده اگر خطرناک نباشد، همیشه زمانگیر و مختل کننده کار مجموعه است . همچنین گاهی قیمت این مواد بسیار گران بوده و لازم است در صورت نشتی بازیابی و به بشکه برگردانده شود.

پالت جلوگیری از نشتی برای نگهداری بشکه ها و مخازن مواد شیمیایی در انبار ها،سایتهای تولید، کارگاه ها و آزمایشگاه ها قابل استفاده می باشد.

ظروف مواد شیمیایی و یا هر گونه مایع روی این پالت ها قرار می گیرد و در صورت نشت، به جای جاری شدن در محیط، در محفظه پالت جمع می گردد. پالت دارای درپوشی برای بازیافت مواد می باشد. به این ترتیب محیط کار همیشه تمیز باقی می ماند و مواد گران قیمت ما در هنگام نشت قابل بازیابی خواهد بود.

برای ایمنی بیشتر می توان دور پالت را با socks های جاذب مواد پوشاند تا در صورت پر شدن پالت، خطری ایجاد نگردد.

پالت SPP104

پالت SPP101

پالت SPP101

رمپ SPCC مخصوص پالت SPP104

 

رمپ SPP001 مخصوص پالت SPP102

 

رمپ SPP012 مخصوص پالت SPP101