*مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.*

*محصولات در صورت موجود نبودن کالا در انبار جهت آماده سازی ۴ الی ۵ هفته زمان خواهد برد*

* در جدول زیر  ردیف های ۱۵ الی ۲۴ سفارشی  و در صورت نیاز از طرف مشتری  بعد از ۴۵ الی ۶۰ روز تحویل خواهیم داد.*

ردیف  کد محصول  نوع بسته بندی + کاربری  عکس محصول  ابعاد (سانتی متر)  حداکثر ظرفیت جذب هر بسته (لیتر) رنگ نوع بسته بندی وزن هر عدد (گرم)  تعداد در بسته (عدد) وزن بسته (کیلوگرم) فی عدد (ریال)  فی بسته (ریال)  حداقل سفارش
 1  CP0001y  Pad مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال 50*40 30 زرد کیسه یا کارتن 40  100  4 تماس بگیرید تماس بگیرید  1 بسته
2 CP0002y  Pad مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال  3*40*50 60 زرد کیسه یا کارتن  80  100 8 تماس بگیرید تماس بگیرید  1 بسته
 3  OP0001W  Pad مواد شیمیایی، حلال ها، مواد چرب 50*40  30  سفید  کیسه یا کارتن  40 100 4  تا اطلاع ثانوی ناموجود  تا اطلاع ثانوی ناموجود    تا اطلاع ثانوی ناموجود
 4  OP0002W   Pad مواد شیمیایی، حلال ها، مواد چرب 3*40*50  60 سفید کیسه یا کارتن  80  100 8 تماس بگیرید تماس بگیرید  1 بسته
5 SP04IR   Pad مخصوص روغن 3*40*50 80 سفید کیسه یا کارتن 60 100 6 تماس بگیرید تماس بگیرید  1 بسته
 6 SP05IR رول کیلوگرم 880 سفید  کیسه کیلوگرم نامشخص نامشخص تماس بگیرید تماس بگیرید هر کیلوگرم
 7  SP03IR کیت لوله ای Ø ۷X 80 10 آبی کیسه یا کارتن  1000 10  10 تماس بگیرید تماس بگیرید 1 بسته
 8 CS0001y Sock مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال  ۱۰۰ Ø ۶x  150 زرد کیسه یا کارتن 500 30  15 تماس بگیرید تماس بگیرید  1 بسته
9  CS0002y Sock مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال ۱۲۰ Ø ۷٫۶x  200  زرد کیسه یا کارتن 950  20  26.600 تماس بگیرید تماس بگیرید  1 بسته
10 OS0001W Sock مواد شیمیایی، حلال ها، مواد چرب ۱۰۰ Ø ۶x  150  سفید کیسه یا کارتن  500  30  15 تماس بگیرید تماس بگیرید 1 بسته
11  OS0002W  Sock مواد شیمیایی، حلال ها، مواد چرب  ۱۲۰ Ø ۷٫۶x  200 سفید کیسه یا کارتن  950 20  26.600 تماس بگیرید تماس بگیرید 1 بسته
 12  SP02IR  کیسه (بالشتک)  20*20  10  آبی کیسه یا کارتن  500 20  10 تماس بگیرید تماس بگیرید  1 بسته
 13  SCP001y Pillow مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال  5*35*35 150 زرد کیسه یا کارتن 500 30  15 تماس بگیرید تماس بگیرید 1 بسته
14  SCP002y  Pillow مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال 5*45*45  200  زرد کیسه یا کارتن  950 20  26.600 تماس بگیرید تماس بگیرید 1 بسته
15  SOP001W Pillow مواد شیمیایی، حلال ها، مواد چرب 5*35*35  150 سفید  کیسه یا کارتن  500 30  15 تماس بگیرید تماس بگیرید 1 بسته
16 SOP002W Pillow مواد شیمیایی، حلال ها، مواد چرب  5*45*45 200 سفید  کیسه یا کارتن 950  20 26.600 تماس بگیرید تماس بگیرید 1 بسته
 17  CSB0001y BOOM مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال Ø۱۲٫۵×۳۰۰  120 زرد کیسه 2000  4 8 تماس بگیرید تماس بگیرید 1 بسته
18 OSB0001W Pillow مواد شیمیایی، حلال ها، مواد چرب  Ø۱۲٫۵×۳۰۰  120 سفید  کیسه 2000  4  8 تماس بگیرید تماس بگیرید 1 بسته
 19 SP01IR فله  – 30 پودر خاکی پاکت  1  25 تماس بگیرید تماس بگیرید  1 پاکت
 20  WA810300 Safety Cabinet کابینت ایمنی  46*109*112 0 فلزی 100 1  102 90.000.000 90.000.000  1 عدد
 21 ACP80002  Poly Corrosive Cabinet کابینت حلالها و مواد خورنده 58*93*91 0 پلی اتیلین  35.5  1  36 80.000.000 80.000.000 1 عدد
 22  WG7053F دوش و چشم شوی ثابت آزمایشگاهی 210 0 فلزی کارتن  92  1 120  90.000.000 90.000.000 1 عدد
23  SKY201  Drum OverpackSpill Kit سطل نگهداری/ دفع کیت جاذب 48*57*60.5 81  زرد  عدد 11300  1  11.3 47.000.000 47.000.000 1 عدد
24  SPP101 Poly Spill Deck پالت ضد ریزش  66*130*15 80  زرد و سیاه  عدد 17400 1 17.4 70.000.000 براساس سفارش مشتری  1 عدد
25  SPP102 Poly Spill Deck پالت ضد ریزش 67*131*45  220  زرد و سیاه عدد 24  1 24  80.000.000 براساس سفارش مشتری  1 عدد
26 SPP104 Poly Spill Deck پالت ضد ریزش  128*130*30  260  زرد و سیاه  عدد 38000  1 38 100.000.000 براساس سفارش مشتری  1 عدد
27 WG6000A Portable Eyewash چشم شوی قابل حمل ۷۳۵x420x416 Flow Speed / سرعت جریان آب ۲۶۰
Water Capacity 60/16=L/min (Flushing ۱۸ (Time/min
8500 1  8.5 70.000.000 براساس سفارش مشتری  1 عدد
28 SPP001 Poly spill Pallet Ramp رمپ پالت ضد ریزش 80*120*30  سطح شیب دار جهت حمل آسان بشکه بر روی پالت  مورد استفاده همراه پالت های   SPP102 , SPP104 توان تحمل فشار ۴۵۴ کیلوگرم 25 1 25  80.000.000 80.000.000  1 عدد
 29 SPP012 Poly spill Pallet Ramp رمپ پالت ضد ریزش 80*120*15  سطح شیب دار جهت حمل آسان بشکه بر روی پالت  مورد استفاده همراه پالت  SPP101  توان تحمل فشار ۴۵۴ کیلوگرم  20 1 20 70.000.000  70.000.000 1 عدد

* در جدول بالا ردیف های ۱۰ الی ۱۵ سفارشی و در صورت نیاز از طرف مشتری بعد از ۴۵ الی ۶۰ روز تحویل خواهیم داد.*

ردیف  کد محصول + کاربری نوع بسته بندی عکس محصول  محتوای هر پگ فی بسته (ریال) حداقل سفارش
 رنگ محصول داخل کیف ماسک سوپاپ دار  PAD  SOCK PILLOW عینک دستکش معمولی دستکش نیتریل ساقدار ضد حلال
30 SK-HZ
مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال
 کیف پرتابل اسپیل کیت زرد 3 20 2 2 1 1 1 27.500.000  1 پک
 50*40  ۱۰۰ Ø ۶x  5*35*35
31 ۱-SK-HZ
مواد شیمیایی عادی، خطرناک و بسیار فعال
 کیف پرتابل اسپیل کیت زرد 3 20 2 2 1 1 1 35.000.000  1 پک
 50*40  ۱۲۰ Ø ۷٫۶x  5*45*45
32 SK-OL
مواد شیمیایی ، حلال ها، مواد چرب
 کیف پرتابل اسپیل کیت سفید 3 15 2 2 1 1 1 25.500.000  1 پک
 3*40*50  ۱۰۰ Ø ۶x  5*35*35
33
۱-SK-OL
مواد شیمیایی ، حلال ها، مواد چرب
 کیف پرتابل اسپیل کیت سفید 3 15 2 2 1 1 1 32.000.000  1 پک
3*40*50 ۱۲۰ Ø ۷٫۶x  5*45*45