شرکت ریز سامانه های سبز آینده (رسا) با تکیه بر توانایی های تولیدی و خدماتی شرکت از یک طرف و آشنایی با منابع داخلی و خارجی از طرف دیگر در نظر دارد نسبت به گسترش فروش تولیدات خود، دامنه سودآوری شرکت را افزایش داده و این شرکت را به عنوان یکی از معتبرترین تولید کنندگان و تامین کنند گان محصولات لبه تکنولوژی در سطح بین المللی بشناسند. به طور خلاصه چشم انداز شرکت را میتوان به شکل زیر خلاصه نمود:

  • توسعه محصولات لبه تکنولوژِی و واد كردن هوش مصنوعي در محصولات خود جهت كمك به صنايع در افزايش بهره وري و رقابت پذيري
  • افزایش سودآوری شرکت
  • ایجاد و نگهداری و توسعه سهم بازار
  • افزایش دارایی های شرکت
  • کاهش ریسک مالی در زمینه های تحقیقاتی با توجه به افزایش گردش مالی شرکت
  • مطرح بودن در سطح بین المللی